Arhiva categoriei: Colocvii literare

Poezia în vremuri tulburi: „Aveţi grijǎ de oamenii singuri ai lumii!” (Dragoș Niculescu)

Aveţi grijǎ de oamenii singuri ai lumii, fiindcǎ ei, într-adevǎr, cunosc taina singurǎtǎţii, lor le sînt iertate multe pe pǎmînt şi în cer, lacrima lor miroase a sfinţenie, iar icoana lor, ce încǎ se sǎvârşeşte, va fi un grǎunte de


Balada românismului în corzi

Suntem de mii de ani aici, pe-acest pământ gură de rai, și-atâți neprieteni țin morțiș stăpâni să fie pe-al nost plai. . În lunga noastră existență – statornică, mustind de dor – din omenie ne-am făcut un mod de-a fi


Ioan Ianolide – Deţinutul profet

Ioan Ianolide – Deţinutul profet este unul dintre Vlăstarii creştini, răsăriţi din Rădăcina ortodoxă, falnică, multimilenară a Ţăranului aristocrat protodac, de esenţă imperială geto-tracă, a proto-neamului nostru pelasg, precreştin, înfiat ortodoxiei lui Hristos, care a înflorit în mari dascăli, iluştrii


Profetismul lui Eminescu (4)

Revelatoare pentru creaţia Profetului Mihail Eminescu este slujirea sa întru Adevăr, întru Frumosul în care ne descoperim Noi românii caracterul integral al existenţei noastre creştine. Varietatea slujirii sale filosofic-creştine ca poet-geniu, ca maliţios-jurnalist, dar mai cu seamă, ca profet creştin


Profetismul lui Eminescu (3)

y

Liderilor masoni ai politicii de subordonare a intereselor naţiunii dacoromâne faţă de privilegiile alogenilor, Titu Maiorescu, Th. Rosetti, P. Carp, etc., care cereau jertfirea unor drepturi naţionalist-suverane, pentru a ne îndrăgi Europa, Mihail Eminescu le ripostează: „… este guvernul atât


Profetismul lui Eminescu (2)

Într-o Naţiune multimilenară precreştină şi autentic creştină nu pot exista decât o singură LIMBĂ, o singură BISERICĂ, o singură, CRUCE, o singură ÎNCHINARE-cea dreaptă, o singură ÎNVIERE, o singură ÎNĂLŢARE, o singură FILOSOFIE a DUHULUI, un STAT NAŢIONALIST, o ECUMENICITATE


Profetismul lui Eminescu (1)

Oricât de mult s-a scris şi se va mai scrie despre Eminescu, nu s-a scris destul, căci nu s-a spus totul. Nu s-a spus esenţialul. Cea mai mare parte a eminescologilor au creionat doar chipul geniului poeziei. Unii, căldicei, îl


Farmecul poeziei eminesciene

Eminescologii din toate timpurile, împotriva rivalității lor, au ajuns la concluzia că există un miraj al eminescianismului, un fel de „ armonie eminesciană” unică, din care iradiază veșnica modernitate a lui. „Ni se pare că oricare ar fi fost temeiurile


Eminescului din noi – colecție aniversară de poezii dedicate genialului întâietor

Corifeii despre Eminescu (plăsmuiri lirice)   Eminescu este darul Dăruit românilor, Pasiunea și amarul Ce le-au dat străbunii lor. (Antonie Plămădeală)   Eminescu este sfântul Vremii-n veacuri cuvenită, De la el preia Cuvântul Dumnezeu și i-l recită. (Calinic Argeșanu)  


„Domnul de Rouă” – o nouă revistă în cultura naţională română

Prin totalitatea valorilor spirituale şi materiale se regăseşte mereu omul, fiinţa care comunică continuu cu sine însuşi şi cu lumea înconjurătoare doar pentru a găsi izvorul/drumul etern spre lumină, spre cultură, spre civilizaţie. Anume omul este acel izvor de lumină care