Editorialele Națiunii


  • Când scopul scuză minima prestanță…

    În clipa în care duduia a glăsuit că „ar vrea”, nici nu mai conta că l-a însoțit slugarnic cu acel „dacă (mă) vrea partidul”, măcar intelectualii de (pe) sticlă ar fi trebuit să sară ca arși! Nu cu ironii ori


  • S-a prostit și Caramitru?…

    S-a prostit Caramitru? Da, dar nu de azi, de ieri. Cei care îi stau prin preajmă spun că, de vreo zece-doisprezece ani, dă dovadă, nu doar de pierderea simțului realității, ci și a unor covingeri care l-au impus atenției opiniei publice… În ce mă privește, când l-am cunoscut –


  • Iuliu Maniu – patriot, nu spion!

    În ultimii doi, trei ani au apărut o serie de articole de istorie tendențioase, aș putea spune chiar răuvoitoare. În centrul țintei demitizante se află Iuliu Maniu, unul dintre realizatorii actului din 1 decembrie 1918 de la Alba-Iulia și fondatorulTichia de politicianFirea românilorPuncte cardinaleDosarele NațiuniiGhimpele Națiunii