Editorialele NațiuniiTichia de politicianFirea românilorPuncte cardinale


 • Nevoia de cuplu

  Ce înseamnă o comedie scrisă de un mare scriitor, Neil Simon! Iar când e slujită de excelenţi profesionişti, ca regizorul Howard Deutch şi actorii Jack Lemmon și Walter Matthau, succesul este garantat. În aceşti termeni se poate vorbi despre filmul


 • Revoluția burgheză

  În societățile clasiale, revoluțiile sociale sunt etape necesare de dezvoltare. Ele constau în schimbări radicale, doboară orânduirea vetustă, afirmă o orânduire socială nouă, progresistă pentru acele vremuri. Etapa revoluției este precedată de etapa evoluției – când se acumulează treptat premiseDosarele Națiunii


 • Etnocentrismul economic-civic românesc (1)

  Noţiuni despre idealul educaţional Idealul educaţional   este parte componentă a idealului social. Selectarea unor trăsături umane din totalitatea celor existente şi atribuirea statutului de trăsături dominante laturilor selectate se face în virtutea presiunii condiţiilor economice, sociale, ideologice şi culturale existente


 • Autopsia comunismului: Despre proprietate (2)

  Ideile marxiste sunt produsul epocii, oricare ar fi pretenţia de universalitate prin apelul la materialismul istoric. Din punctul de inflexiune în care se aflau societăţile şi economia acelor vremi este explicabilă viziune apocaliptică a pauperizării absolute, a opoziţiei ireductibile dintreGhimpele Națiunii