Arhiva categoriei: Colocvii literare

Grid Modorcea – 99

A apărut cea de a 99-a carte a lui Grid Modorcea. Este anunțată ca fiind Revelația sa, definită prin titlul cărții: CIVITAS INNOCENTIAE / CETATEA INOCENȚIEI, o construcție puternică, originală, pregătită de câteva cărți anterioare ca UTOPIA, INOCENTOPIA, SPIRITUL CRITIC,


Dialog cu Toamna (Liliana Smerea Vacaru)

-Mi-ai venit Toamnă cu ploaia, Parcă n-ar fi fost de-ajuns Pentru atâtea fețe triste, lacrimile care-au curs! Pictoriță talentată, Cine mi te-a supărat, De-ai lăsat să-ți fure, vântul, Frunzele ce le-ai pictat?! Ai creat cu iscusință O minune de decor


Candid Stoica, cronicar dramatic!

Spre senectute, după ce a cules ca actor un purcoi de aplauze care i-au făcut invidioși pe parteneri care i-au dat replica pe scândura sacră a scenei, Candid Stoica n-a putut rezista ca un oarecare la o viață cenușie de


Bătrân și singur (de Liliana Smerea Vacaru)

Ai semănat în suflet semințe de iubire Cum semeni, primăvara, semințele pe câmp! Semințele dau rod când primesc îngrijire Iar razele de soare și ploaia vin la timp! Când nu sunt toate-acestea, semințele se seacă. Dac-au rodit puțin, nu-și mai


Literatura latino-americană între realismul mitico-miraculos şi fantasticul prodigios

Literatura latino-americană are toate atributele unei mari literaturi: este derutantă şi captivant-incitantă, seducătoare în neliniaritatea ei şi totuşi inimitabil aliniată la gravele probleme ale omenirii în general, ale popoarelor latino-americane în special, are eleganţa pudică a stilului strunit şi curajul


Omul din umbră…

Cât fusese de ingenuă în tinereţea îndepărtată! Pură şi vioaie, ea îşi primisese viaţa cu braţele deschise. Înainte de a duce paharul la gură, cu pulberea aceea albă plutind prin apă, închise ochii şi începu să viseze. Rememora perioada de


Un proiect consacrat Centenarului Unirii

Educația – sinteză a credinței, culturii și științei” – reprezintă un proiect literar de o importanță aparte pentru poporul român din Basarabia, acesta însumând în sine aspecte despre educația omului prin credință, cultură, știință. Apărută recent la Editura Pontos din


Lucian, o personalitate puternică

Deşi ne vedeam foarte rar, eram buni prieteni şi-mi era drag. La un moment dat, înaintând cu grijă spre sufletul meu, mi-a cerut să-i sculptez în cuvinte caracterul lui puternic şi extrem de introvertit, să-i conturez în câteva idei propria


De la subterana dostoievskiană la cea wurmbrandiană

După cum reiese din titlu, scopul acestui articol este să ilustreze, în măsura posibilităților, asemănările și deosebirile dintre Însemnări din subterană și Cu Dumnezeu în subterană, două remarcabile scrieri, care, situate în timp la peste 100 de ani una de


Valori simbolice ale Râului în liricul dorescian

Eul liric dorcescian este reprezentat, simbolic, în antologia ne-varietur intitulată  Nirvana. Cea mai frumoasăpoezie (Selecție, schiță biobibligrafică, notă asupra ediției și eseu hermeneutic de Mirela-Ioana Borchin, Timişoara, Ed. Eurostampa, 2015), de Râu, scris întotdeauna cu majusculă şi cu italice. Fără