Arhiva categoriei: Dosarele Națiunii

Limba română virtuală

Deseori am avut acest sentiment, că dincolo de limba română reală, cea vorbită de tot românul şi descrisă cu minuţie de grămătici, mai există o limbă română virtuală, deosebită de limba română ideală. Limba română ideală cuprinde acele enunţuri şi


Carol al II-lea şi arma puterii sale – trădarea (2)

Când principele Carol a renunţat în scris pentru a treia oară la tron, regele Ferdinand a fost atât de mâhnit, de îngrozit încât a consemnat evenimentul ca fiind o pedeapsă a cerului: „A fost vrerea cerului să pedepsească ţara, pe


Miorița – Baciul eticii populare românești

Din când în când, ba aici, ba colo poți auzi vorbe necugetate despre perla creației populare românești, Balada MIORIȚA. Neroziile sunt rostite de patru categorii de ponegritori: 1. Ignoranții banali; 2. Ambițioșii dornici de a se face observați de lume


Al cui a fost Mihai de Hohenzollern?

Ex-regele României a fost pe tron în două rânduri: constituțional – în 1927-1930 și neconstitituțional  –  în anii 1940-1947. Deoarece în anii 1927-1930 dânsul era copil, țara era condusă de o regență. Pentru aprecierea istorică a valorii domniei lui herr


Noi descoperiri de plastică eneolitică la Tărtăria şi Lumea Nouă (jud. Alba)

Scrierea de la Tărtăria rămâne un subiect fierbinte al istoriei noastre. Devansarea cu peste 1000 de ani a scrierilor din Sumer aduce cu sine și o mai mare importanță pe care trebuie să o acordăm civilizației ce a creat această


Un document excepţional al lui Corneliu Coposu: adevăratul artizan al actului de la 23 august 1944 este Iuliu Maniu şi nu regele Mihai I

În custodia Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii se află un document excepţional privind desfăşurarea actului de la 23 august 1944 care a dus la întoarcerea armelor şi la contribuţia deosebit de importantă a României la scurtarea celui de-al Doilea


Сe a fost „comunismul de război”?

Comunismul de război este denumirea politicii interne a Rusiei sovietice din anii 1918-1921, în condițiile Războiului civil. Trăsăturile caracteristice ale acestei politici au fost: 1. naționalizarea pământului, bogățiilor subpământene, pădurilor, apelor; 2. naționalizarea industriei mari, mijlocii și, parțial, a celei


Unul dintre marii interziși: I.D. Sârbu

În numărul din 15 octombrie a.c. al cotidianului România liberă întâlnim un mare portret pe cinci pagini sub forma de DOSAR al celui care a fost scriitorul „necunoscut” Ion D. Sârbu. Cazul acestui fiu de miner face parte din pleiada


Premisele sociale ale Războiului civil din Rusia (1918-1921)

Războiul civil este un fenomen cauzat de o sumă de premise și cauze: premise sociale  și cauze politice. Să urmărim premisele sociale care au surescitat stihia, înainte de Revoluția din Octombrie 1917. Întărâtarea urei a avut loc în toate claselele


Fieful lui Nicolae Iorga – o documentare de Constantin Dobrescu

În cele ce urmează încercăm să relevăm un episod din activitatea lui Nicolae Iorga la Vălenii de Munte, pe baza unor documente inedite depistate în dosarul nr 10/1938 din arhiva Judecătoriei Mixte Vălenii de Munte. După cum se știe, în