Arhiva categoriei: Dosarele Națiunii

Populismul demagogic – mișcare politică în detrimentul maselor

Ca definiție, populismul este o ideologie ce pune în acțiune mișcarea politică în cadrul unei comunități, iar conținutul semantic al acestui curent este de a obține superioritate în fața maselor prin diverse interese, în rezultat, obținând un avantaj concret bazat


Wilhelm Filderman şi Alexandru Şafran – doi evrei pământeni vrednici de veşnica noastră pomenire

Rândurile care urmează sunt o replică la capitolul Distorsionarea, negarea şi minimalizarea Holocaustului în România postbelică din raportul comisiei Wiesel. Spun de la bun început că respectivul capitol, şi raportul comisiei Wiesel în întregime, chiar cu aşa ceva se ocupă:


Cavalerul din Madara (Bulgaria)

Printre obiectivele istorice importante aflate la sud de Dunăre trebuie menționat așa numitul „Cavalerul din Madara” (în bulgară Мадарски конник, Madarski konnik), acesta fiind un relief sculptat în Evul Mediu timpuriu într-o stâncă de pe platoul Madara, la est de Șumen, în nord-estul Bulgariei, lângă satul Madara.


Misteriosul inel cu inscripție de la Ezerovo (Bulgaria)

În luna aprilie a anului 1912, doi ţărani au găsit într-o movilă – mormânt din secolul 5 î.Hr al geților sud-dunăreni (tumul, de la „tumul”-tul cataclismic ce ne va lovi, zgomot mare, larmă, zarvă, vacarm, învolburare, curs repede, tălăzuire a unor


Fenomenul Petrache Lupu de la Maglavit

În vara anului 1935, la Maglavit (jud. Dolj) -, un sat din apropiere de Dunăre, situat în Câmpia Desnățui -, unui cioban pe nume Petrache Lupu, i s-a arătat Dumnezeu. Gângav din naştere şi analfabet, după ce a primit porunca divină


Limba română virtuală (2)

Perechea român – românesc ne va fi de ajutor în discuţia noastră, destul de riscantă, despre conceptul de limbă virtuală. Nu este uşor să justificăm de ce spunem literatura română, dar poezia românească, sau guvernul român, dar sportul românesc etc.


Limba română virtuală (1)

Deseori am avut acest sentiment, că dincolo de limba română reală, cea vorbită de tot românul şi descrisă cu minuţie de grămătici, mai există o limbă română virtuală, deosebită de limba română ideală. Limba română ideală cuprinde acele enunţuri şi


Religia și Transcendentul (8)

III. Problema răului 3) Problema răului fizic În principiu, răul fizic nu este consecința directă a libertății umane. Dar chiar dacă admitem că libera alegere (mândria, nechibzuința, necumpătarea etc.) este cauza unor rele fizice, totuși, cum se explică gratuitatea atâtor


Religia și Transcendentul (7)

III. Problema răului Deși în faza de început mi-am propus să tratez doar transcendența și argumentele privind existența lui Dumnezeu, în cele ce urmează voi aborda problema răului în tripla lui ipostază: metafizică, morală și fizică. Problema metafizică a răului


Religia și Transcendentul (6)

4) Argumentul cosmologic Bazat pe cauzalitate și, tocmai de aceea, numit uneori etiologic (aetios=cauză), argumentul cosmologic (cosmos=lume ordonată) a pornit de la existența finită a lumii, respectiv de la o condiție a acesteia (cum ar fi schimbarea), trăgând concluzia că