Arhiva categoriei: Confluenţe istorice

Taina singurei metope șterse de pe Columna lui Traian (Roma-Italia)

Ca minune a antichității, Columna lui Traian din Roma este o adevărată „carte – album” scrisă în piatră și dedicată celor două războaie daco – romane de acum 2000 de ani. Am fost acolo în vara anumul 2015 și am


„Ripida” aurită de secol al XVII-lea a Mănăstirii Cotroceni la MNIR

În bogatele colecții ale Muzeului Național de Istorie a României, printre piesele de patrimoniu de factură religioasă se află și o „ripidă” din argint aurit, făcută danie în 1685 de Șerban Cantacuzino, domn al Ţării Româneşti între anii 1678 –


A fost Revoluţia lui Horea de la 1784, nu răscoală!

La 234 de ani de la supliciul martirilor Horea şi Cloşca de pe Dealul Furcilor din Alba-Iulia la Cluj-Napoca s-a desfăşurat un eveniment comemorativ emblematic la grupul statuar al răsculaţilor din centrul oraşului, sub patronajul Societăţii „Avram Iancu”. Prezentarea momentului


O nouă așezare din epoca bronzului descoperită la Jupânești (jud. Gorj)

Bogatele colecţii de istorie ale Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ștefulescu” din Târgu Jiu, s-au îmbogăţit cu mai multe obiecte găsite în urma unor săpături arheologice efectuate în campania din anul 2010 la Jupâneşti. Potrivit lui Gheorghe Calotoiu, din cadrul Muzeului


Statueta de bronz descoperită la Năeni (jud. Buzău)

Pornind din orașul Buzău, la 35 de km spre vest, în zona viticolă a Dealului Mare, se află comuna Năeni, acolo unde doi copii au găsit în anul 1898 o statuetă de bronz care o întruchipează pe zeița iraniană Anaitis


Cumidava – singurul castru roman din piatră ridicat în Țara Bârsei

Situat la patru kilometri de orașul Râșnov (jud. Brașov), castrul roman Cumidava este ridicat din piatră pe terasa mijlocie a râului Bârsa, la hotarul cu comuna Vulcan, fiind singurul castru de acest gen din Țara Bârsei. Castrul a fost construit


Socialismul timpuriu în Uniunea Sovietică (1928 -1941)

Anul 1929 este considerat anul „marii cotituri” în dezvoltarea economică și politică a Uniunii Sovietice, când conducerea statului a abandonat definitiv politica NĂP-ului  – politică cu multiple elemente de retragere în capitalism. S-a revenit la metodele de comandare administrativă. Cotiturii


Сe a fost NĂP-ul?

Politica NĂP-ului a înlocuit politica „comunismului de război” din timpul Războiului civil din Rusia (1918-1921). Politica „comunismului de război” a fost ca un băț cu două capete – cu un capăt a asigurat biruința Armatei Roșii asupra Armatei Albe, cu


Războiul civil din Rusia: consecințe și concluzii

Pierderile materiale și umane din Războiul civil au fost calculate cu aproximație. Statistica variază de la autor la autor. Iată unele date. Pierderi materiale 50 de miliarde de ruble de aur. Pierderi umane: ale Armatei Roșii 939.755 oameni, pierderile albilor


Basarabia iarăşi şi iarăşi…

Basarabia – străvechi pământ românesc, la marginea căruia stau şi acum de strajă vechile cetăţi ale lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, de pe apa Nistrului. Ruptă din trupul Moldovei în 1812 şi transformată în gubernie rusească, Basarabia se întindea