Arhiva categoriei: Confluenţe istorice

Istoria neagră

Numele lui Mihai Viteazul este legat în mare parte de înfăptuirea primei uniri a Țărilor Române, o unire vremelnică care a durat de la data de 26 mai pînă la 16 septembrie 1600. Fiu al Teodorei Cantacuzino și a lui


Tezaurul geto-tracic de aur de la Panaghiurişte (Bulgaria)

Pe 8 decembrie 1949, trei fraţi – Pavel, Petko şi Michail Deikovi – lucrau împreună la fabrica de ţiglă din regiunea „Merul”, în apropiere de Panaghiurişte (la cca. doi kilometri, în sud). În timp ce preparau un nou strat de


Rhyton-ul „de la Buzescu”

Obiectul deosebit a fost descoperit în anul 2011 în comuna Buzescu (jud. Teleorman), în timpul săpăturii preventive desfăşurate cu ocazia construirii şoselei ocolitoare a oraşului Alexandria. Este vorba de un vas ritualic fragmentar de forma unui corn de bovideu (rhyton). Vasul


Cât de primitivi erau oamenii acum 7000-8000 de ani?

În general părerea noastră despre oamenii din neolitic este limitată la faptul că aceștia trăiau ascunși prin peșteri, își ciopleau obiecte din silex cărora apoi le căutau funcționalitatea, umblau aproape goi, trăiau în jur de 25 – 35 de ani


Două prezențe misterioase în arta cucuteniană: „Zeița cu 4 ochi și 12 degete” și „Vasul cu sirenă”

Despre aspectul plastic al vaselor și statuetelor aparținătoare de Civilizația Cucuteni putem spune că este unul cu totul și cu totul original. Acum 7000 de ani creatorii preantici aduceau în arta lor mesaje închistate în simboluri pe care încercăm și


Basarabia iarăşi şi iarăşi…

La începutul secolului al XIX-lea s-au petrecut importante schimbări pe harta politică a Europei, inclusiv în părţile sale răsăritene. Astfel Hanatul tătărăsc al Crimeiei a încetat să mai fie o forţă militară, el fiind înghiţit de expansiunea rusă spre sud


Șantierul arheologic de la Radovanu, unul dintre cele mai mari din ţară

Una dintre puternicele culturi din zona Câmpiei Române (Câmpia Valahă) este Cultura Radovanu. Conţinutul Culturii Radovanu, care a evoluat la sfârşitul epocii bronzului (1300 – 700 î.Hr.; acum 3.300 – 2.700 de ani), a fost stabilit prin cercetările întreprinse în situl


Copilăria şi tinereţea regelui Carol al II-lea

Nu botezul în religia Ţării pe care este destinat s-o conducă este prioritar pentru suveran, ci botezul întru jertfa Naţiei respective, spre a menţine Neamul în idealurile sale milenare şi a-l conduce la biruinţa geniului său şi a Crucii izbăvitoare


Templele comunității palmirene de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa

Săpând prin colbul miilor de ani arheologii aflați în cercetare la Sarmisegetusa au descoperit fragmente de inscripție ce atestă existența aici a două temple dedicate zeilor palmireni. Știind locația îndepărtată a acestui stat, apare cu atât mai exotică existența în


„Principatulu di Pind” (Patria Aromânilor) sau aventura unui stat aromân din Balcani

O adevărată aventură politică a fost crearea în anul 1941, sub controlul Italiei, a așa-zisului „Principat din Pind”, după ce armata Germană a înfrânt Grecia. Numit și „Principatul de Pind și Meglen” (în aromână: „Principatulu di Pind”, în italiană „Principato del Pindo”) a fost un stat autonom creat cu sprijinul Italiei