Articole publicate de: Vitalie Pastuh

Un făuritor al culturii româneşti moderne

În anul 2019 se vor împlinini 188 de ani de la naşterea şi 128  ani de la plecarea în nefiinţă a lui Theodor Aman, unul din cei mai importanţi pictori români din secolul al XIX-lea. Theodor Aman s-a născut la


Lumina relictă în vid

Relictă –  un cuvânt venit prin filieră germană de la latinescul relictum, în traducere „rămas”. Termenul semnifică un fenomen curios din lumea vie – „specie de plantă sau animal care a supravieţuit în decursul timpurilor geologice dispariţiei faunei sau florei


Medici români: contribuţii în învăţământ

Mediul medical din diferite ţări oferă personalităţi cu interese  multilaterale, cu activităţi în literatură, arte, învăţământ. Să enumerăm  câţiva medici români care au arătat preocupări în domeniul instruirii poporului. În 1860, la Iaşi, a fost organizată Societatea „Ateneul Român”, cu


Două fracturi de civilizație

Cultura unui popor reprezintă o acumulare a realizărilor precedente. După cele mai dezastruoase circumstanțe, care par mortale, cultura viguroasă renaște, precum pasărea Phoenix, păstrând valorile și idealurile poporului. În secolul XX, am făcut cunoștință cu două situații de fracturare tragică


Originea unor toponime din România

În România, avem toponime de proveniență foarte variată – romană, băștinașă, greacă, cumană, turcă, germană, slavă. În continuare, voi aborda etimologia a unor toponime obișnuite auzului. Cernica. Îl poartă un sat, un lac mare, o pădure, un râu și o


Coeziunea națională

Mulți consideră că poporul român este insuficient de unit. E ceva cu psihologia noastră? Coeziunea unui popor, gradul de coeziune depinde de o serie de factori istorici. Iar psihologia e derivată din aceștea. Cum observase cândva un sociolog din secolul


1915: Ideea constituirii Statelor Unite ale Europei

Într-un articol „Despre lozinca Statelor Unite ale Europei” , din 23 august 1915, filosoful  rus V. Lenin scria: „Din punctul de vedere al condițiilor economice ale imperialismului, adică al exportului de capital și al partajării lumii de către statele coloniale


Batjocura, bucuria celor fără de minte

Componenta civilizațională religioasă din Europa s-a ridicat cândva pe etica creștină. Această etică, în urma diferitor procese politice, economice  și sociale,  a fost supusă marginalizării și neglijării, îndeosebi în Apus… Statul apusean demult s-a dezlegat de spiritualitatea creștină, deși ar


Ieșirea din dezastrul mafiot-colonial

În  2006, Ilie Șandru scria: „…au făcut din România contemporană o țară a sărăciei și a mizeriei generale, din care mii și mii de români încearcă cu disperare să plece oriunde, spre un alt liman dătător de speranțe pentru un


Proiect de P.O.M. moldovean

P.O.M. este abreviatura Partidului Oamenilor Muncii. Deocamdată – proiect. Dacă ar exista partid cu acest program, l-aș vota, deoarece m-ar reprezenta. Articolul 1. P.O.M.  își declară atașamentul total la cauza propășirii Moldovei, a întregului popor moldav. Articolul 2. P.O.M. își