Articole publicate de: Vitalie Pastuh

Miorița – Baciul eticii populare românești

Din când în când, ba aici, ba colo poți auzi vorbe necugetate despre perla creației populare românești, Balada MIORIȚA. Neroziile sunt rostite de patru categorii de ponegritori: 1. Ignoranții banali; 2. Ambițioșii dornici de a se face observați de lume


Cauzele politice ale Războiului civil din Rusia (1918-1921)

Războiul civil din Rusia (1818-1921) a avut premise sociale și cauze politice. Despre cauzele politice. Nu există vinovați univoci. Războiul civil din Rusia a fost rezultanta procesului multianual de creștere și acutizare a incompatibilităților contrapunerii social-politice din societate. Războiul civil


Al cui a fost Mihai de Hohenzollern?

Ex-regele României a fost pe tron în două rânduri: constituțional – în 1927-1930 și neconstitituțional  –  în anii 1940-1947. Deoarece în anii 1927-1930 dânsul era copil, țara era condusă de o regență. Pentru aprecierea istorică a valorii domniei lui herr


Сe a fost „comunismul de război”?

Comunismul de război este denumirea politicii interne a Rusiei sovietice din anii 1918-1921, în condițiile Războiului civil. Trăsăturile caracteristice ale acestei politici au fost: 1. naționalizarea pământului, bogățiilor subpământene, pădurilor, apelor; 2. naționalizarea industriei mari, mijlocii și, parțial, a celei


Premisele sociale ale Războiului civil din Rusia (1918-1921)

Războiul civil este un fenomen cauzat de o sumă de premise și cauze: premise sociale  și cauze politice. Să urmărim premisele sociale care au surescitat stihia, înainte de Revoluția din Octombrie 1917. Întărâtarea urei a avut loc în toate claselele


Revoluția rusă

Revoluțiile sociale sunt etape necesare de dezvoltare. Ele constau în schimbări radicale, doboară orânduirea vetustă, afirmă o orânduire socială nouă, progresistă pentru acele vremuri. Etapa revoluției este precedată de etapa evoluției – când se acumulează treptat premise pentru o nouă


Notes…

Lenin scria intr-o lucrare că socialismul nu e ceva static, clar conturat și definit, ci o mişcare. Citez, din memorie: Cum va arăta ţara, când va atinge forme socialiste dezvoltate – nu ştiu. Deci, V. Lenin nu era dogmatic. Lăsa


Note…

Când F. Dostoevski scria că frumusețea va salva lumea, el avea în vedere frumusețea interioară! – Adică absența ipocriziei, lăcomiei, ticăloșiei, mărginirii intelectuale dogmatice– care urâțesc spiritual. Apropată de teza lui Dostoevski este ideea lui M.Eminescu despre valoarea umană supremă,


Pedagogia „incluziunii” în R. Moldova: ong-ul lui V. Meșter cu rea-credință, jurnaliștii – cu pocăința…

Motto:  „Toată sarea vieții constă în protestul împotriva nedreptăților” (A. P. Cehov) Introducere în tema pocăinței În anul 2015, când am fost invitat la întâlnirea cu cititorii, în biblioteca raională din Ialoveni, am văzut că biblioteca avea un sediu prea


Notițe (1)

PENTRU CETĂȚENII R. MOLDOVA, DESPRE NAȚIUNE – informație de la Lev Troțki (1913). Citat tradus: „În martirologul națiunilor cu forța scindate, România stă pe locul treilea, după Polonia și Serbia. În Basarabia, de o parte, Transilvania și Bucuvina, de altă