Articole publicate de: Vitalie Pastuh

Socialismul timpuriu în Uniunea Sovietică (1928 -1941)

Anul 1929 este considerat anul „marii cotituri” în dezvoltarea economică și politică a Uniunii Sovietice, când conducerea statului a abandonat definitiv politica NĂP-ului  – politică cu multiple elemente de retragere în capitalism. S-a revenit la metodele de comandare administrativă. Cotiturii


Сe a fost NĂP-ul?

Politica NĂP-ului a înlocuit politica „comunismului de război” din timpul Războiului civil din Rusia (1918-1921). Politica „comunismului de război” a fost ca un băț cu două capete – cu un capăt a asigurat biruința Armatei Roșii asupra Armatei Albe, cu


Războiul civil din Rusia: consecințe și concluzii

Pierderile materiale și umane din Războiul civil au fost calculate cu aproximație. Statistica variază de la autor la autor. Iată unele date. Pierderi materiale 50 de miliarde de ruble de aur. Pierderi umane: ale Armatei Roșii 939.755 oameni, pierderile albilor


Miorița – Baciul eticii populare românești

Din când în când, ba aici, ba colo poți auzi vorbe necugetate despre perla creației populare românești, Balada MIORIȚA. Neroziile sunt rostite de patru categorii de ponegritori: 1. Ignoranții banali; 2. Ambițioșii dornici de a se face observați de lume


Cauzele politice ale Războiului civil din Rusia (1918-1921)

Războiul civil din Rusia (1818-1921) a avut premise sociale și cauze politice. Despre cauzele politice. Nu există vinovați univoci. Războiul civil din Rusia a fost rezultanta procesului multianual de creștere și acutizare a incompatibilităților contrapunerii social-politice din societate. Războiul civil


Al cui a fost Mihai de Hohenzollern?

Ex-regele României a fost pe tron în două rânduri: constituțional – în 1927-1930 și neconstitituțional  –  în anii 1940-1947. Deoarece în anii 1927-1930 dânsul era copil, țara era condusă de o regență. Pentru aprecierea istorică a valorii domniei lui herr


Сe a fost „comunismul de război”?

Comunismul de război este denumirea politicii interne a Rusiei sovietice din anii 1918-1921, în condițiile Războiului civil. Trăsăturile caracteristice ale acestei politici au fost: 1. naționalizarea pământului, bogățiilor subpământene, pădurilor, apelor; 2. naționalizarea industriei mari, mijlocii și, parțial, a celei


Premisele sociale ale Războiului civil din Rusia (1918-1921)

Războiul civil este un fenomen cauzat de o sumă de premise și cauze: premise sociale  și cauze politice. Să urmărim premisele sociale care au surescitat stihia, înainte de Revoluția din Octombrie 1917. Întărâtarea urei a avut loc în toate claselele


Revoluția rusă

Revoluțiile sociale sunt etape necesare de dezvoltare. Ele constau în schimbări radicale, doboară orânduirea vetustă, afirmă o orânduire socială nouă, progresistă pentru acele vremuri. Etapa revoluției este precedată de etapa evoluției – când se acumulează treptat premise pentru o nouă


Notes…

Lenin scria intr-o lucrare că socialismul nu e ceva static, clar conturat și definit, ci o mişcare. Citez, din memorie: Cum va arăta ţara, când va atinge forme socialiste dezvoltate – nu ştiu. Deci, V. Lenin nu era dogmatic. Lăsa