Articole publicate de: Radu Botiș

Acţiuni politice româneşti în direcţia realizării Marii Uniri

În nemijlocită legătură cu activitatea politică şi diplomatică dusă pe diferite planuri de România în scopul realizării idealului său national, cu lupta purtată de conaţionalii din provinciile aflate sub stăpânire străină,un mare număr de români au desfăşurat în diferite ţări


Între simbol și joacă…

La începutul anului 2018 am avut deosebita bucurie să lecturez un volum de teatru pentru copii și tineret „Reuniune”, autor Ana-Cristina Popescu, apărut la finalul anului 2017 la Editura InfoRapArt, Galați, 2017. Volumul cuprinde douăzeci și șase de piese de


La coborârea serii …

 Sunt exilat în propria mea țară  Iar timpul nu-mi dă pace să rămîn,  Pe crestele Carpaților scoboară  Revolta strânsă într-un gând hain.   .  Ne-au luat din toate unii,aerul adie  Copiii se nasc singuri uitați prin alte zări,  La coborârea


Cuvintele lui Iisus privite prin perspectiva Învierii

Învierea Domnului a adus o nouă înţelegere faptelor şi cuvintelor Scripturii. Lucrurile care nu au putut fi înţelese nici de ucenici, au primit în înviere o profundă reevaluare, cuvintele lui Iisus ca şi profeţiile mesianice fiind privite prin perspectiva luminoasă


Iniţierea Sfinţilor Apostoli ca propovăduitori ai Cuvântului

Evanghelistul Marcu spunea precis că Mântuitorul a rânduit cu Sine pe cei doisprezece Apostoli, cu scopul ca, mai apoi, să-i trimită la propovăduire (Marcu 3, 14). I-a instruit şi educat, pentru ca apoi să fie şi ei, la rândul lor,


Bate vremea-n clopote de taină

Bate vremea-n clopote de taină Iar ursita și-a pierdut cărarea, Necuprinsul acesta sfindând zarea Lasă trupul umbrei fără haină. . Sfredelesc  priviri în hăul lumii Crucile Golgotei sângerând, Lângă Tatăl, plin de pace,blând Răzvrătiți își plâng fii furtunii. . A


Lumina din taina cuvântului…

Niciodată nu vom întâlni măcar două călătorii prin lumea această identice. Ne gândim atunci că Înţeleptul Dumnezeu a statornicit în fiecare dintre noi o lucrare ziditoare aparte. Suntem înzestraţi cu daruri minunate precum cel al văzului, auzului, vorbirii, etc, şi


„Picuri de înțelepciune”

Sunt absolut convins că nimic nu este întâmplător, toate se petrec în viața aceasta prin Pronia Divină, care ne călăuzește, iar Duhul cel Sfânt rămâne Lumina permanentă către astral. Mulțumind pentru noul răsărit al vieții noastre, gândurile se întrepătrund adesea


Moartea şi Învierea Domnului

Toate cele patru Evanghelii sunt asemănătoare în afirmaţia că Iisus a murit într-o zi de vineri, ziua pregătirii sabatului (Matei 27, 62; Marcu 15, 42; Luca 23, 54; Ioan 19, 31). Despre semnificaţia pe care o dă morţii Sale, Iisus


Limba română dintru vechi răstigniri

Limba română Chivotul neamului meu, Dintru începuturi, către mereu Prin ocrotirea divină.   Drumul de veacuri cu sfinţi Ori veri scăldate-n lumină, Minuni împlinite care îmbină Aduceri aminte cu dor de părinţi.   Limba română, crîmpei Renăscut de sub ziduri