Articole publicate de: Radu Botiș

Cuvintele lui Iisus privite prin perspectiva Învierii

Învierea Domnului a adus o nouă înţelegere faptelor şi cuvintelor Scripturii. Lucrurile care nu au putut fi înţelese nici de ucenici, au primit în înviere o profundă reevaluare, cuvintele lui Iisus ca şi profeţiile mesianice fiind privite prin perspectiva luminoasă


Iniţierea Sfinţilor Apostoli ca propovăduitori ai Cuvântului

Evanghelistul Marcu spunea precis că Mântuitorul a rânduit cu Sine pe cei doisprezece Apostoli, cu scopul ca, mai apoi, să-i trimită la propovăduire (Marcu 3, 14). I-a instruit şi educat, pentru ca apoi să fie şi ei, la rândul lor,


Bate vremea-n clopote de taină

Bate vremea-n clopote de taină Iar ursita și-a pierdut cărarea, Necuprinsul acesta sfindând zarea Lasă trupul umbrei fără haină. . Sfredelesc  priviri în hăul lumii Crucile Golgotei sângerând, Lângă Tatăl, plin de pace,blând Răzvrătiți își plâng fii furtunii. . A


Lumina din taina cuvântului…

Niciodată nu vom întâlni măcar două călătorii prin lumea această identice. Ne gândim atunci că Înţeleptul Dumnezeu a statornicit în fiecare dintre noi o lucrare ziditoare aparte. Suntem înzestraţi cu daruri minunate precum cel al văzului, auzului, vorbirii, etc, şi


„Picuri de înțelepciune”

Sunt absolut convins că nimic nu este întâmplător, toate se petrec în viața aceasta prin Pronia Divină, care ne călăuzește, iar Duhul cel Sfânt rămâne Lumina permanentă către astral. Mulțumind pentru noul răsărit al vieții noastre, gândurile se întrepătrund adesea


Moartea şi Învierea Domnului

Toate cele patru Evanghelii sunt asemănătoare în afirmaţia că Iisus a murit într-o zi de vineri, ziua pregătirii sabatului (Matei 27, 62; Marcu 15, 42; Luca 23, 54; Ioan 19, 31). Despre semnificaţia pe care o dă morţii Sale, Iisus


Limba română dintru vechi răstigniri

Limba română Chivotul neamului meu, Dintru începuturi, către mereu Prin ocrotirea divină.   Drumul de veacuri cu sfinţi Ori veri scăldate-n lumină, Minuni împlinite care îmbină Aduceri aminte cu dor de părinţi.   Limba română, crîmpei Renăscut de sub ziduri


Vestea Nașterii Sfinte!

„Iată, fecioara va naște fiu și vor chema numele Lui Emanuel, care se tâlcuiește: Cu noi este Dumnezeu” (Matei 1, 23). În această Evanghelie este prezentată genealogia Domnului Iisus Hristos, Cel care trebuia să se nască la timpul stabilit de


De acolo, din înalt, gîndind la noi…

-mamei mele Maria, nobil suflet- Mai săraca-i astă primăvară Deși revin, acas’ nu te găsesc, Mă rog la El să-ți lase-n loc ceresc Tot ce-ai cerut în ruga cea de seară. Plecai ’naintea primelor ninsori Colindători n-ai așteptat să vină,