Articole publicate de: Gheorghe Constantin Nistoroiu

Până unde trebuie să se întindă toleranţa noastră faţă de intoleranţii huno-ungro-maghiari?

De câteva decenii bune s-a pripăşit şi la noi consoarta toleranţei: „CORECTITUDINEA POLITICĂ”, care promovează un nou curent de gândire, mai bine spus de negândire, fiindcă atentează la majestatea divină a CUVÂNTULUI, la înţelepciunea gândirii străbune, la claritatea, limpezimea, frumuseţea


Gheorghe Buzatu: omul, profesorul, istoricul…

În comuna Sihlea a judeţului Vrancea, în ziua de 6 Iunie 1939 s-a născut viitorul mare OM, viitorul mare PROFESOR, viitorul mare ISTORIC: GHEORGHE BUZATU. Studiile primare şi liceale le-a parcurs în oraşul Râmnicu-Sărat, iar cele universitare în Cetatea-Capitală a


Cu gândul „Către poporul român”! (2)

Bilanţul guvernării lui Maniu l-a făcut reputatul teolog, scriitor, poet Nichifor Crainic: „Trei ani de Regenţă au fost trei ani de haos în capul statului. Iuliu Maniu, împins la cârmă de forţele populare, ar fi putut face orice în România,


Cu gândul „Către poporul român”! (1)

Iuliu Maniu s-a născut în familia unui magistrat din Şimleul Silvaniei la 8 Ianuarie 1873. Pe linie paternă era descendent din marele Simion Bărnuţiu (1808-1864), gânditor, profesor, fruntaş al Revoluţiei din Ardeal de la 1848-1849, iar pe cea maternă din


Bătăliile Mareşalului Prezan, între autoritate şi modestie…

Unul dintre autorii  trilogiei bravului Erou-Mareşal Constantin Prezan, Generalul-locotenent dr. Grigore Stamate este mugurele erudit, înmugurit în pârga creaţiei, ţâşnit din rodul jertfelniciei modelului său-MARELE PATRIOT ROMÂN. Cu evlavie, cu echilibru, cu emoţie, cu echitate, cu erudiţie, cu entuziasm, cu


Poeţii crucii…

Cele două aripi spirituale, rugăciunea permanentă şi poezia continuă, s-au înteţit lăuntric în sufletul creştinului haric, creator arzând ca nişte măreţe flăcări nemistuite, împodobind ceresc eticul şi înfrumuseţând divin esteticul. La suprafaţă, fenomenul liric pare paradoxal, dar lăuntric este antinomie,


Drumul Robilor…

Mărturisirea lui Victor Maghear, Drumul Robilor, întregeşte mărturisirile apologetice în care se cuprind lucrări memorialistice de excelentă calitate culturală, cultică: mistică, isihasm, literatură, teologie, filosofie, eseistică, apologetică, martirologie, apărute după aşa zisa cădere a regimului comunist în urma loviturii de


Mari filosofi români: Traian Brăileanu

Traian Brăileanu s-a urcat pe Scara creştină a dimensiunii spirituale rezemată deasupra punctelor cardinale pe care se sprijină de-a pururi gândirea ortodoxă românească ce se revarsă din preaplin în universalitatea cosmică a lui Hristos. Traian Brăileanu a pus o cărămidă


Silvestri şi România tainică a sufletului său

Clipe, momente, năzuinţe, frângeri, sentimente, crez, ideal, viaţă, vocaţie, misiune, mărturisire s-au aşternut la temelia gândirii marelui filosof al culturii Artur Gabriel Silvestri pentru a ne rezidi nouă Românilor creştini-ortodocşi o ROMÂNIA TAINICĂ. Fragmente zguduitoare, vise, lupte neîntrerupte şi ţeluri


Unde este conştiinţa cetăţii?…

Fenomenul diabolic al „reeducării” este cunoscut în rândul familiilor celor care au pătimit, în familia cea mare a naţionaliştilor creştini şi de câţiva cercetători voluntari. Faptul că marea masă a poporului nu prea ştie aceste lucruri este oarecum scuzabil, dar