Articole publicate de: Gheorghe Constantin Nistoroiu

Inimoasa înfăptuitoare a Marii Uniri

Augusta noastră suverană şi-a iubit Ţara care, a înfiat-o, integral şi la rândul ei a înfiat-o inimii ei mari cât o Patrie română dragă. A iubit Dragostea cerească, Iubirea pământească, poporul, natura, costumul naţional, lăcaşurile sfinte, văile şi dealurile, munţii


Testamentul lui Ianolisw

Filosoful creştin Ioan Ianolide a fost întemniţat 23 de ani pentru libertatea sa întru Adevăr, pentru iubirea sa întru Dumnezeu, pentru dragostea sa întru Neam, sub cele trei dictaturi: carlistă,antonesciană și comunistă. Alţi 22 de ani a fost persecutat după


Profetismul lui Mihai Eminescu

Mihail Eminescu este geniul nostru profetic creştin care a ştiut să transmită şi încă mai transmite cu har toate meditaţiile, visele, gândurile, fiorurile, sentimentele, îmbrăţişările, comuniunile descoperite în întreaga lor amplitudine, legate de firele văzute ale naţiei şi de constantele


Dospiţi din aluat chazaro-turco-mongol!

Primul suveran maghiar pofticios al zonei balcanice şi al regiunilor sudice şi sud-estice a fost regele Emeric (1196-1204), a cărui expansiune coincidea cu ambiţiile Scaunului papal prin Inocenţiu al III-lea (1198-1216), privind extinderea şi hegemonia prozelitismului catolic, sub flamura violentă


Răstigniri ascunse (2)

Sub arme… După ce a fost încorporat în Batalionul 18, Vânători de Munte-Târgu-Ocna, Bacău, Petru Baciu urmează Şcoala Militară Odobeşti Putna. Pe cele 128 de locuri, dintre cei 2000 de candidaţi doritori a intrat printre primii reuşiţi. Ca tânăr ofiţer


Răstigniri ascunse (1)

Lucrarea Eroului şi Mărturisitorului băcăoan Petru Baciu, „Răstigniri ascunse”, recunosc de sufletul meu ca fiind ,, Bădiţa al meu” și pe care îl preţuiesc de aproape un deceniu, în viaţă fiind la cei 95 de ani temerari, se întinde pe


Basarabia – imperativul naţionalist-creştin al Neamului!

Aproape întreaga noastră istorie pulsează de trăirea vibrantă a emoţiei şi afirmării naţionale care zvâcneşte permanent în conştiinţa moral-creştină a Neamului nostru Dacoromân şi a cărei flacără vie arde neîntrerupt în sânul altarului precreştin şi creştin. Comuniunea spirituală a traco-geto-dacilor


Îmbrăţişare de foc a iubirii pământene!

Milosârda Fecioară îşi adună gândurile înmugurite de har pe care le picură într-o simfonie a cuvintelor de taină ce se revarsă ca un şuvoi de lumină peste toţi cei aleşi. Pururea Fecioara este surâsul înrourat de floare ce înmiresmează verdele


Ioan Ianolide – Deţinutul profet

Ioan Ianolide – Deţinutul profet este unul dintre Vlăstarii creştini, răsăriţi din Rădăcina ortodoxă, falnică, multimilenară a Ţăranului aristocrat protodac, de esenţă imperială geto-tracă, a proto-neamului nostru pelasg, precreştin, înfiat ortodoxiei lui Hristos, care a înflorit în mari dascăli, iluştrii


Mari Dascăli Români

Dincolo de calităţile deosebite ale Învăţătorului, Dascălului: chip luminos, înfăţişare plăcută, frumoasă chiar, structură armonioasă, sinceritate, smerenie, evlavie, bunătate, blândeţe, curaj, răbdare, umor, optimism, profesionalism, care se răsfrâng în corola luminii, cognitiv, afectiv, voliţional, trebuie să-şi asume virtuţiile creştine: credinţa-nădejdea