Articole publicate de: George Petrovai

Viața noastră-i păguboasă c-o guvernare dănciloasă!

Nici măcar într-o democrație consolidată nu-i la îndemâna oricui să facă o politică bună, necum într-o democrație originală ca cea a României postdecembriste. Dar ce trebuie să înțelegem prin „politică bună” și „democrație originală”? Fiind eminamente umană, activitatea politică i-a


Cunoașterea înțeleptului și necunoașterea științificului…

Cum spuneam și altădată, există două mari și distincte categorii de oameni: cei care se zbat să aibă și cei care doresc să știe. Firește, din punct de vedere cantitativ-numeric, întotdeauna balanța socială a înclinat spre prima grupare, iar astăzi,


O țară este rău servită când demnitatea-i urgisită…

Fiecare dintre noi are la îndemână cel mai precis barometru privind nivelul de trai al omului de rând – coșul zilnic. Mai exact, nu declarațiile politrucilor de la butoanele puterii și nici cifrele date de ei publicității (îndeosebi acuma când


Dezintoxicarea… politică – prioritatea priorităților în România

În România toate merg de-a-ndoaselea, asta deoarece țara este grav bolnavă la trup și la suflet: la trup prin neîncetatele lovituri primite în decursul timpului de la tâlharii interni și externi (decapitarea inițiativei particulare după naționalizarea bolșevică din 11 iunie


Anticultură şi mizerie

(Balada relelor deprinderi) Vai mie, sfânt meleag străbun, de cine eşti azi cârmuit, deşi chiar de la facere alese daruri ai primit!   Cu trupul greu de bogăţii şi spiritul de pomină, mirare nu-i c-ai devenit a Maicii Domnului Grădină


Credo quia absurdum (Cred pentru că-i absurd)

Prin vrerea politică a majorității parlamentare, al cărei nucleu pesedist se bizuie pe 18 procente din totalul românilor cu drept de vot, într-un an și jumătate ni s-au băgat pe gât cele mai sfidătoare sortimente ale absurdului – de la


Da, Dumnezeu există la modul absolut!

Mie unul mi se pare o necuviință că omul, această nevrednică aparență a creației, nu doar că se îndoiește, dar pe la unele case mai mari ale ateismului chiar neagă cu înverșunare existența lui Dumnezeu, adică a Aceluia care constituie


America a fost sfidată de o triadă deocheată…

Așezați la întretăierea unor importante drumuri politico-economice și strategico-militare dintre Estul și Vestul nu doar european, cârmuitorii din istoria modernă a României, îndeosebi cei de după primul război mondial și bolșevizarea Rusiei, au fost intens preocupați de încheierea unor alianțe


Mihai Horga și cartea sa „Crepuscul”

Cu poetul Mihai Horga nu numai că mă „întâlnesc” foarte des în mediul virtual (colaborează la unele dintre revistele cu care de ani și ani sunt în raporturi excelente), dar mai și pălăvrăgim din când în când la telefon. Toate


Căciula singuri ne-o furăm și ni se pare c-avansăm!

Întrucât scopul politicii postdecembriste a fost și continuă să fie unul eminamente ticălos (sistematica păcălire a majorității cetățenilor de către gașca încumetrită a aleșilor puși pe căpătuială), mijloacele întrebuințate de aceștia nu pot să fie decât pe măsura nevredniciei și