Arhiva autorului: George Petrovai

Istoria lui Gil Blas de Santillana…

Fără-ndoială că pe lista cu cele 100 de cărţi esenţiale, listă întocmită de un adevărat cunoscător al literaturii universale, nu poate să nu fie inclusă Istoria lui Gil Blas de Santillana, sau mai pe scurt Gil Blas, faimosul roman picaresc


Despre gnosticism…

În cartea Logica dogmelor, gânditorul şi exegetul francez Jean Magne ne prezintă o radiografie a subtilelor influenţe dintre iudaism, gnosticism şi creştinism. După autor, creştinismul nu derivă direct din iudaism: „El este o gnoză antiiudaică reiudaizată.” Două sunt sursele în


Flaubert sau superba conjuncţie dintre document şi măiestria artistică

Nu-i de ici de colo să scrii despre un titan al literaturii universale. Întâi că Gustave Flaubert, în calitate de mare pontif al realismului critic prin capodopera Doamna Bovary, a fost analizat şi răsanalizat până dincolo de cuvintele rostite şi


Pilule fără efecte secundare sau câteva Aforisme-ncumințite

♦ Fericirea socială este rezultatul acelei forme de conviețuire în care individul este tot mai încântat de el însuși și tot mai dezgustat de ceilalți. ♦ Viciul – îndeletnicirea eminamente umană, din pricina căreia Dumnezeu a ajuns să regrete că


O apă-s toate şi-un pământ

Atâţia oameni s-au convins (în ceafă când le suflă moartea) că toate-s goană după vânt când năzuinţa-i pentru duh peltea, . cum Solomon o tot repetă în cartea sa nemuritoare: Lumeştile izbânzi deşarte-s toate şi nu-i nimica nou sub soare!


Drumul bun în viață nu este apanajul exclusiv al norocoșilor!

Magia puterii Dacă opiniile oamenilor sunt extrem de diversificate în ceea ce privește conținutul sintagmei drum bun (pentru taoiști, calea sau drumul este un concept filosofic de-o profunzime derutantă, căci tao desemnează atât vidul și necreatul, cât și esența care


Inseparabila legătura dintre artă şi religie

Între artă şi religie (chiar în varianta ei mitologică) există o strânsă legătură, întrucât ambele compartimente sunt atât de profund umane încât vizează cu insistenţă transumanul prin cele două forme, care – aşa cum ne încredinţează Petre Ţuţea în cartea


Trinitatea creştină – o dogmă imposibil de explicat

Două sunt scopurile pe care le urmăreşte orice religie, că-i politeistă, henoteistă sau monoteistă: 1) Să-i facă pe oameni tot mai buni cu ajutorul moralei articulată pe dogme, acele adevăruri imuabile şi indiscutabile, cu rang de postulate pentru credincioşi; 2)


A fi sau a nu fi kafkian!

Kafkianismul nu este un moft sau o modă, cu toate că în jurul anului 1930, adică după efectuarea traducerilor în franceză şi engleză – ceea ce a facilitat circulaţia scrierilor kafkiene pe arii culturale mult mai întinse, opera scriitorului praghez


Chipul dictatorului în literatura latino-americană

Fără teama de-a greşi, putem spune că aproape toată istoria universală – aşa cum ne este dat să o cunoaştem în clipa de faţă, gravitează în jurul unor personaje ilustre (personalităţi făcătoare de istorie), care de fapt se dovedesc a