Articole publicate de: George Petrovai

Eminescului din noi

Spre Voievodul ce-a unit al nostru grai fără egal, încât azi punte-i peste timp și-n spirit dor universal,   an după an, de ziua lui în mijlocul lunii gerar, noi sufletește ne dorim ca să-l cinstim în mod plenar  


Doar trei zile cu papa și iarăși cu ale noastre…

Cu toate că vizita papei Francisc în România a durat numai trei zile, parcă întru susținerea spusei „Orice minune ține doar trei zile”, eu sper din toată inima mea de creștin străduitor că efectele moral-spirituale ale prezenței și inspiratelor vorbe


Alegerile s-au sfârșit, aleșii nu s-au istețit…

Cum spuneam și cu altă ocazie (vezi articolul Cu ce-l ajută europarlamentarii pe  cetățeanul de rând?), catastrofalele rezultate ale democrației originale și ale tuturor cârmuirilor din cei aproape 30 de ani de postdecembrism (fesenistă, pesederistă, pesederisto-udemeristă, pesedistă, pesedisto-liberală, pesedisto-aldistă, țărănisto-liberală,


Cu ce-l ajută europarlamentarii pe cetățeanul de rând?

Brexitul n-a adus cu el numai o droaie de complicații pentru oficialii europeni și insulari,  ci și un spor al europarlamentarilor, implicit al cheltuielilor aferente, ce revin membrilor Uniunii în noua configurație comunitară. Logic era ca, după retragerea Marii Britanii


De unde venim, încotro mergem?

Creaţia este rezultatul fabulos al voinţei divine, şi – ca tot ce atinge cotele preaînaltului – ea se conformează unui plan divin, adică atinge perfecţiunea. Iar bunul simţ ne obligă pe noi oamenii să judecăm în felul următor: Acolo unde


Lucifer (Panorama deziluziilor)

Partea I (Facerea) Cândva, într-un trecut atât de-ndepărtat că timpul n-avea chip și spațiul dormita, doar Duhul făr-odihnă prin haos rătăcea și medita la planul prefacerii-n esență, așa ca neființa să-și piardă-a sa prezență în confruntarea cu ființa de nezăgăzuit


Politica (neo)liberală cu paru-n mână face școală…

Nici nu începuse legalmente campania electorală pentru europarlamentare (de fapt cum să înceapă legal-constituțional ceva ce, de treizeci de ani, derulează în   mod continuu atâta puterea cât și opoziția?!), când – la adunarea din Alexandria – nu doar că s-a


Un țărănist decis și realist…

Evoluția anapoda a României nu doar că poate, dar chiar trebuie să fie ilustrată (astfel ca măcar pentru urmașii noștri să fie învățătură de minte) prin trei ipostaze distincte din istoria ei recentă: 1) Ca țară eminamente agricolă, în care


Spațio-temporalitatea gândirii umane

După cum omul, cea mai rafinată îmbinare dintre substanță și spirit, mai exact dintre materie (trup) și nematerie (psihic), nu poate exista în afara spațiului și timpului, tot așa nici  gândirea sau rațiunea sa, produsul de vârf  prin care el


Constantin Stere, boierul basarabean torturat de năzuințe socialiste…

Spre deosebire de politrucii postdecembriști, care știu că prin politică au ticăloasa șansă de-a trece de la condiția de oier pricăjit la cea de boier nelegiuit, Constantin Stere a procedat atât de neobișnuit în tumultoasa sa viață, încât constituie cel